Home

 

 

Har du problemer, med dine tanker

eller følelser,

eller kører dit liv ikke

i den retning,

som du ønsker dig, kan jeg tilbyde

følgende:

 

1. astrologi

 

2. coaching

 

3. terapi

 

Cristian Skovsgaard

 

 

 

Kontor i Liseleje og

i København ved Svanemøllens St.

ASTROLOGIEN

bygger på Radixhoroskopet eller fødselshoroskopet, som nogle kalder det.

Det viser planeterne, som de står på himlen netop det øjeblik, hvor du blev født, set fra det

sted i verden du fødtes.

Nogle planeter er over horisonten, nogle er under horisonten.

De sidste kan vi ikke se, men de er på "natsiden" eller under horisonten.

Planeterne repræsenterer de energier, som du benytter i dit liv.

Vi kender i øjeblikket 9 planeter + månen. Længere ude i verdensrummet ligger

stjernebillederne. Når vi bliver født har "dine" planeter et bestemt stjernebillede som

baggrund, som de "farves" af. Det er de 12 stjernebilleder der har givet navn til de 12 tegn

astrologen bruger. Man siger, at du er "vædder", hvis du har solen (en af planeterne) i

stjernebilledet vædderen.

Horoskopet inddeles i 12 "huse". Her er planeterne placeret. Hvert hus repræsenterer en

række områder i tilværelsen.Det er dette horoskop astrologen bruger i sit arbejde med

astrologien.

 

Arbejdets udførelse afhænger meget af, hvordan den enkelte astrolog ser på livet. (hun/

han bruger sit horoskop ville jeg sige). Men der er meget, der går igen i tydningen hos alle

astrologer. Vi er mest præget af vores kultur og miljø. Dette ændrer sig meget i disse år på

grund af globaliseringen.

Vores familie og gener præger os også i høj grad.

Sidst tror jeg også på, at vi er født med en "personlig bevidsthed", som påvirker os i høj

grad. Måske er det den vigtigste byggeklods, når vi tolker vores liv. - vores kultur, miljø,

familie og begivenheder og hele vores livssituation.

 

Så kom vi til dig. - som det hele drejer sig om.

Jeg ønsker som astrolog dels:1. at give dig den information, som du selv synes, at du har

brug for; dels 2. at inspirere dig til at få en ny forståelse for dig selv og dit liv. Jeg vil tolke

dit horoskop, se på dig og dit liv gennem mine briller (mit horoskop).

 

Først og fremmest handler dit horoskop om dig. Hvordan du ser på dig selv og verden, og

andre mennesker.

Din økonomi, dine omgivelser og viden, din familie, din udfoldelse og kreativitet, din hverdag,

dine relationer, dine behov og udbytte, dine værdier og overbevisninger, og dit arbejde og mål,

dine forventninger og håb, den dybere mening med det du laver, samt dine glæder og sorger.

 

Dette plus alt, som du er interesseret i at få at vide, fortæller jeg dig om, så godt jeg kan.

Med de begrænsninger jeg har.

 

Astrologien kan i et vist omfang spå om fremtiden, og derfor kan jeg også fortælle dig noget

om din fremtid. Fortiden er forbundet med fremtiden, og derfor kan jeg også tolke din fortid.

 

Men udtalelser kan skabe en situation, der kan blive selvopfyldende. Derfor arbejder jeg

både med nutiden og fortiden sammen med dig, så du selv er med til at skabe den fremtid,

du ønsker dig.

 

Jeg tror på, at de valg vi foretager os i nuet, er med til at skabe og påvirke vores fremtid.

 

Med mere viden og større bevidsthed om, hvad vi vil, og om hvad vi foretager os, mener jeg

derfor, at vi kan påvirke vores fremtid.

Provokerende kunne jeg sige, at vi selv skaber vor fremtid. MEN!!! Nej, det er selvfølgelig

meget mere kompliceret.

Der er rammer og vilkår, som vi kunne kalde skæbnen, eller omstændigheder.

 

Ved at få lagt et horoskop kan du få ny inspiration og viden, som er med endnu en brik til

at forbedre din fremtid.

 

Jeg ser astrologien som en metode til, at vi alle kan forstå os selv og vores behov og vores

omgivelser bedre.

 

For at komme lidt ned på "jorden". Så tror jeg, at horoskopet viser noget om, hvordan vi

bruger os selv, og hvad vi får ud af vores anstrengelser. Forståelse af vores horoskop kan

forbedre vores muligheder for at skabe det, vi ønsker os.

Horoskopet er et redskab - en nøgle - til lidt mere klogskab omkring os selv og vores

medmennesker.

 

Jeg tror på den frie vilje.

Vi er alle en del af hinanden, med vores individuelle liv, som vores fælles liv.

 

Vi kan snakke om alt;

om dine evt. problemer, eller hvad du har lyst til at snakke om.

Alt, hvad du gerne vil vide noget om, vil jeg prøve svare på, så godt jeg kan.

Jeg anbefaler altid to konsultationer.

 

Du kan gøre dig mange overvejelser - f.eks. omkring:

stress - på jobbet, i familien, i hjemmet, i dit evt. parforhold, og dit syn på andre.

Dine mål og forventninger i livet.

Vigtig er også dine værdier, viden og overbevisninger, samt din etik.

Dine følelser: om du er usikker eller utryg i forskellige situationer; eller om du plages af

tristhed eller mindreværd?

 

Konsultationen er et springbræt til, at du på egen hånd kan arbejde videre med dig selv.

 

Mit mål er som sagt at give dig inspiration til mangt og meget i dit liv.

At gøre det lettere at finde meningen og orienteringen med dit liv.

 

Du er meget medbestemmnde for hvilken retning vores samtale skal gå i.

Jeg anbefaler altid to konsultationer.

 

 

 

Det andet jeg tilbyder dig er coaching.

 

 

Du kan også vælge coaching.

 

Jeg vil også bruge dit horoskop, men ikke bruge ret megen tid på fødselshoroskopet, og

kun, hvis du synes, at det er noget, du kunne tænke dig at høre noget om.

 

Først og fremmest fortæller du om dine tanker og mål her og nu, og om dine

mål og ønsker for fremtiden.

 

 

Vi arbejder sammen om, hvordan du kan nå dine mål.

Omkring de områder som du finder vigtige: de personlige, som de sociale og eller de

arbejdsmæssige mål. Det du gerne vil snakke om.

 

Foruden dine oplysninger bruger jeg et såkaldt årshoroskop:

 

Det er dit fødselshoroskop fremdateret til i dag.

Årshoroskopet viser, hvilke muligheder og områder i livet, der er særligt aktive lige nu og

i det kommende år. Altså er det nutiden og den nære fremtid der er i fokus.

MEN det bestemmer du!!!

 

Det drejer sig om at være åben for, hvad der kommer.

 

De handlingsplaner og "værktøjer" som vi derefter formulerer, giver dig nye muligheder

til at nå dine mål. I den næste konsultation taler vi om, hvordan det gik med at føre

planerne ud i virkeligheden.

 

Dette giver muligheder for at justere og forstå hele situationen bedre.

Det medfører en dybere indsigt i, hvad der skal til, for at du kan få succes med dine

forehavender.

 

Jeg ser det som en vigtig del af arbejdet, at vi laver denne efterbehandling sammen.

Derfor anbefaler jeg to konsultationer.

Det er endda ikke ualmindeligt, at der skal bruges flere konsultationer i et eller andet

forløb, der passer til dig.

Men det må understreges, at dette er meget individuelt. Så en til to konsultationer til

at starte med, og så må du se, hvad du har behov for.

 

Jeg ser coachingen på den måde; at du kender dig selv rimeligt, og at du nogenlunde ved,

hvad du vil; MEN, at du mangler nogle indspark, for at kunne nå dine mål.

Dine mål kan være af personlig art eller af mere arbejdsmæssig karakter.

Der er mange grunde til at bruge en coach.

Derfor er der mange måder det forløber på.

Det varierer i i høj grad, hvad man ønsker sig, og hvad der skal til. Derfor er det også

meget forskelligt hvor mange gange, at du har brug for coaching.

 

Astrologien og coachingen lapper i høj grad ind over hinanden.

I Coachingen er du med fra begyndelsen af, i højere grad end i astrologien. Og arbejdet

er direkte fokuseret på nutiden og den nære fremtid.

 

Jeg synes, at coachingen kan bruges som et slags link mellem astrologien og terapien.

 

 

 

Endelig tilbyder jeg terapi:

 

 

 

Du kan også vælge at terapi er for dig.

 

Enten i korttidsterapi som varer mellem 5 og 20 konsultationer eller i langtidsterapi,

som varer over 20 konsultationer.

 

Terapien bygger på den psykodynamiske tradition.

Jeg arbejder med forskellige terapeutiske metoder:

som almindelig samtaleterapi,

relationsterapi.

gestaltterapi,

kognitiv terapi

kropsterapi,

samt forskellige øvelser incl. musik og tegninger, m.v.

 

Du vil arbejde dybere med alle de forhold og hændelser, som har betydet noget

væsentligt for at dit liv er, som det er.

 

Terapien retter sig mod alle slags mennesker. Man skal ikke være specielt psykologisk

interesseret eller andet specielt. Kun være optaget af, at der skal ske noget nyt i ens liv.

 

Terapien er for alle dem, der ønsker at lave noget mere grundlæggende om i sit liv.

At få belyst og gennemarejdet forskellige forhold grundigt.

 

Her er det vigtige at finde ud af, hvad det er, som netop du synes, at du har brug for.

Derved fremmer du glæden og tilfredsheden med dig selv og dit liv generelt.

Dit selvværd vokser derved.

Din selvtillid styrkes væsentligt gennem terapien.

Du vil sandsynligvis opleve, at du bliver mere konstruktiv:

både i forhold til dig selv,

såvel som til dine omgivelser,

som til dine nære relationer.

 

I terapien vil du som omtalt få bearbejdet de hændelser, tanker og følelser, som er

negative for dig, og som hindrer dig i at føle dig glad og tilfreds i tilstrækkelig grad.

Såvel gamle forhold og næsten glemte eller glemte hændelser,

såvel som nye livssituationer.

 

Vi skal leve med vores fortid, såvel som med vores nutid; men ved at man får bearbejdet

begge gennem terapien, vil man få en chance for at se på både fortid og nutid, og ikke

mindst se på fremtiden på en ny måde.

F.eks. den sorg, smerte, eller tab, som du måtte have oplevet i dit liv, kan du få en ny

forståelse for.

Selv smertefulde nederlag, såsom manglende accept og forståelse fra omgivelserne

(forældre, som andre i dit liv), svigt eller fyring kan få en ny dimension.

 

Graden af den manglende omsorg, man har været udsat for, styrer meget en persons liv

og værdier.

 

Terapi er ikke et mirakel som klarer alt (selv om det i høj grad kan føles sådan)

Men jeg oplever, at det hjælper med terapi.

 

Det giver muligheder for et mere tilfredsstillende liv.

 

 

 

 

Kort om mit arbejde:

 

 

Du og jeg arbejder på, at du udvikler dig henimod:

størrer tryghed.

at du kan udtrykke dig frit og afbalanceret.

at du anerkender hele dig selv.

at du ser på dig selv med større selvrespekt, mere kærlighed og tilgivelse.

at du har god kontakt til dine følelser.

at du accepterer din krop og har en god kontakt til din krop.

at du har god kontakt til dine tanker.

at du har tilfredsstillende relationer.

at du er bevidst om dine vaner og mønstre.

 

Jeg tilbyder dig forskellige metoder, som du altid kan ja eller nej til.

 

Det spænder lige fra de terapeutiske metoder, som er kort omtalt ovenfor, som

til de mere alternative metoder, som f.eks. healing, blomsterremedier og chakra- og

medianmedicin.

Alt er homøopatisk.

 

Under hele arbejdet er du i centrum - du er den vigtigste person.

 

Du skal lave arbejdet sammen med mig.

 

Jeg opfatter mig, som en:

der hjælper dig,

som støtter dig,

som giver dig modspil, alt for at skabe de nødvendige forandringer,

som udreder de forskellige sammenhænge for dig,

som inspirerer dig,

og som healer dig.

 

Arbejdet bygger på gensidig tillid og accept, og at vi møder hinanden som

ligeværdig personer:

som menneske til menneske.

Med de rettigheder og pligter dette medfører.

Derfor vil jeg altid starte med at fortælle dig, om din rolle, samt lytte til, hvad du måtte

have behov for at fortælle mig.

 

Din livshistorie er meget vigtig for mig.

 

Frem for alt ønsker jeg, at du stoler på mig, og at du føler dig accepteret og mødt af mig.

 

 

Kærlig hilsen

Cristian Skovsgaard

 

klik på about for oplysninger vedr. kontakt og andet.